YAPAY GÖRME SİSTEMLERİ NİÇİN GEREKLİDİR?

Ürün satışında kalite-performans, üretim sırasında hız ve maliyet ilişkisi giderek artmaktadır. Düşük maliyetli üretimlerde ürün kalitesi düşmektedir. Bu kalitenin takibi için gereklidir.