YAPAY GÖRME SİSTEMİNİN TEMEL SORULARI NELERDİR?

Dakikada ne kadar denetlemeye ihtiyaç duyulur?
Parçaların hareket hızı nedir?
Denetlenilecek alanın büyüklüğü nedir?
Farklı açılardan görüntüleme gerekmekte midir?
Renk bilgisi istenilmekte midir?
Uygulamadan beklentiler nelerdir?