YAPAY GÖRME SİSTEMİ NEDİR?

İnsanlar konvansiyonel sistemler ve makinalar tarafından gerçekleştirilen birçok uygulamada, özellikle üretim proseslerinde hataları- bir takım giderleri azaltmak, hızı ve verimi artırmak, süreklilik ve istikrarı sağlamak için imkan sağlayan sistemdir.