Sensör Tabanlı Ölçüm ve Kontrol Uygulamaları


Sensör tabanlı ölçüm ve kontrol uygulamaları, endüstri ürününde istenilen bir parametre/parametrelerin, sensör/sensörler aracılığıyla gerekli ölçüm/ölçümler yapılarak kriterlerin sağlanıp sağlanmadığının kontrol edildiği sistemlerdir. Sensörlerden gelen farklı türdeki sinyaller, sinyal düzenleyici homojen hale getirilir ve ölçüm bilgisayarında veriler izlenir ve ihtiyaç doğrultusunda değerlendirilir.