Robot Alma-Bırakma ( Pick & Place) Sistemler

Robot Pick & Place Sistemleri

Endüstriyel üretim alanlarında bir nesnenin, bir yerden başka bir yere taşınması amacıyla geliştirilmiş sistemlerdir. Genellikle konveyör sistemle gelen parça veya nesneler ilk olarak kamera yardımı ile algılanır, daha sonra üretim ihtiyacı doğrultusunda istenilen kriterleri sağlıyor ise konumu algılanmış nesne, robot yardımı ile istenilen konuma taşınır. “Robot Alma- Bırakma Sistemleri”nin en büyük avantajı iş gücünden tasarruf sağlaması ve üretim hızını arttırmasıdır. Buna ek olarak ise taşınan parçanın kalite kontrolünde hata yapma riskini minimum seviyeye düşürür.

Robot alma bırakma sistemlerinde, kamera yardımı ile ürün algılanarak koordinatları robota aktarılır. Robot ürünü ilgili koordinatlardan alarak, istenilen koordinatlara taşır ve bu işlemi sürekli olarak tekrarlar. Robotun esnek haraket kabiliyeti ve ürünün bırakılacağı koordinatları kısa süre içinde kesin olarak belirleyebilme kabiliyetine sahip olması iş gücü ve zamandan önemli ölçüde tasarruf sağlarken, aynı zamanda örnekte olduğu gibi monoton işlerde verimlilik kaybının önemli ölçüde önüne geçer.