Şirket Profili


ŞİRKET PROFİLİ

Mühendis sözcüğünün İngilizce karşılığı olan Engineer latince “ingeniatorem” kelimesinden türemiştir ve “teknoloji” icat etmede yaratıcılığı olan kişi anlamına gelir. Teknoloji sözcüğü ise sanat yada beceri anlamına gelen yunanca “Techne” ve bilim yada çalışma anlamına gelen “Logia” sözcüğünün birleşmesinden türetilmiştir. Türkçede kullanılan mühendis kelimesi ise Osmanlıcada “Geometri bilen” anlamındaki “hendese” kelimesinden türemiştir.

Yaratıcılık mühendisliğin gelişimi için daima en temel unsur kabul edilir. İcat etmek yada yaratıcı olmak hayal kurmayla doğrudan ilişkilidir. Einstein in “hayal etmek bilmekten daha önemlidir” yaklaşımı bugünün batılı toplumlarında teknolojik gelişimin motoru sayılmaktadır.

İşte bu bakış ve anlayış temelinde şirketimiz 1995 yılında çalışmalara başlayarak 1996 nın ilk aylarında “Endüstriyel ve Bilimsel Test Teknolojileri Tasarımı ve Ar-Ge Mühendisliği San ve Tic A.Ş” tanımlamasının kısaltımı olan E3TAM adıyla Endüstriyel ve bilimsel amaçlı test ve otomasyon endüstrisinde yerini almıştır. Matematik dilini iyi bilen, bilimsel yaklaşımlara açık, hayal gücü kuvvetli ve mesleğini seven, dinamik, etik değerlere saygılı genç mühendislerle bir takım anlayışı içinde çalışmayı ilke edinen E3TAM A.Ş bu geleneğini her türlü olumsuz ekonomik ve sosyal koşula rağmen ısrar ve sabırla sürdürmekte kararlıdır.

Her biri konusunda bir ilk olan ve yüksek teknolojiye dayalı birçok başarılı ve özgün projeye imza atan uzman mühendislik ekibimiz, çoklu disiplin organizasyonu içinde takım çalışması gerçekleştirmektedirler. Tamamen öz sermayesi ile kuruluşundan bugüne net gelirinin büyük orandaki bir kısmını Ar-Ge yatırımlarına ve insan kaynaklarına ve ileri düzeyde teknolojik eğitime ayırmaktadır.

Şirket tanımında test kavramını özellikle vurgulayan şirketimiz, ülkemizin pek çok üniversitesinde teknoloji geliştirme laboratuarları kurarak genç Türk mühendisinin gelecekteki potansiyel başarılarına katkı sağlamaktan gurur duymaktadır. Şirket çalışanlarının büyük bir bölümü mühendis olan E3TAM A.Ş özellikle üretim teknolojilerinde geliştirdiği özgün projelerle Türk endüstrisinin dünyayla rekabet gücüne katkı sağlayabilmekten onur duymaktadır.


Sedat Sami Ömeroğlu E3TAM A.Ş Y.K.B