Demod-DC Sinyal Şartlandırıcı


DEMOD-DC sinyal şartlandırıcı, LVDT(LineerDeğişken Diferansiyel Dönüştürücü) sensörlerinin kullanımını bir potansiyometre kadar kolay hale getirir. Entegre sinyal şartlandırıcı elektroniği ile güç, toprak ve analog çıkış basitçe bağlanarak DEMOD-DC, lineer konumla orantılı bir ara bellek, yüksek frekanslı yanıt voltajı verir. Üretim süreci sırasında analog çıkış voltajı dijital olarak kesilir ve her LVDT'nin ofset ve kazanç değerlerinin, sistem çıkış verilerinin optimum seviyede ve yüksek doğrulukta üretilmesini sağlar. DEMOD-DC zor ölçümler için yüksek dinamik aralığa (HDR) sahiptir ve MicroStrain Lord kablosuz sensör ağını kullanır. DEMOD-DC: 

• Üretim Hattı İzleme ve Minyatür Konum Kontrol Elemanları için Proses Kontrolü

• Doğrusal ve Açısal Hareket Kontrolü

• Malzemelerde Gerinim ve Sapmanın Ölçülmesi

• Kalite Kontrol çin Boyut Ölçümü

gibi uygulamalarda elverişli olarak kullanılır. Ürün hakkında detaylı teknik bilgi edinmek ve mühendislik hizmetleri hakkında bilgi almak için bizimle iletişime geçebilirsiniz.