E3TAM Destek
Her konuda soru, görüş ve önerilerinizi bize iletebilirsiniz.
Çözüm Alanları / Sağlık Sektörü

“Büyük, karmaşık ve sürekli değişken”
 

Sağlık sektörü her geçen gün büyümektedir. Örneğin ABDde sağlık hizmetleri 1996-2006 yılları arasında %30 büyümüş ve 3.1 milyonluk yeni iş sahası açmıştır. Türkiye'de ise kriz ortamında bile büyüme kaydedilmektedir. “2008 yılının birinci döneminde (Ocak-Şubat- Mart), sektörel bazda en yüksek büyüme yüzde 11,8 ile sağlık işleri ve sosyal hizmetler sektöründe yaşandı.”(Kaynak:TUİK Türkiye İstatistik Kurumu)
Dünyada en hızlı büyüyen sektördür.
 
Sağlık ve Medikal
 
Sağlık ve tıp, görüntüleme teknolojılerinde önemli bir pazardır. Göz hastalıkları teşhisleri, mükemmel protez dişler için 3D çene görüntüleme, plastik cerrahi operasyonlarını simüle etmek için 3 boyutlu tarama, ortopedi araştırmalar, teşhis ve rehabilitasyon gibi uygulamalarda distribütörü olduğumuz AVT dijital algılayıcılar önemli yere sahiptir.
 
Üç Boyutlu Görüntüleme: